پلن قیمت

VpsX-2

100,000 تومان / ماهانه
 • ۲۵ گیگابایت فضای SSD
 • تا ۲ هسته
 • ۲۵۶ مگابایت حافظه RAM
 • هزینه راه اندازی رایگان
 • ترافیک نیم بها
 • دیتاسنتر هرمزنت و زیرساخت
 • لینوکس
پلن قیمت

VpsX-4

100,000 تومان / ماهانه
 • ۲۵ گیگابایت فضای SSD
 • تا ۲ هسته
 • ۲۵۶ مگابایت حافظه RAM
 • هزینه راه اندازی رایگان
 • ترافیک نیم بها
 • دیتاسنتر هرمزنت و زیرساخت
 • لینوکس
پلن قیمت

VpsX-8

100,000 تومان / ماهانه
 • ۲۵ گیگابایت فضای SSD
 • تا ۲ هسته
 • ۲۵۶ مگابایت حافظه RAM
 • هزینه راه اندازی رایگان
 • ترافیک نیم بها
 • دیتاسنتر هرمزنت و زیرساخت
 • لینوکس
پلن قیمت

VpsX-16

100,000 تومان / ماهانه
 • ۲۵ گیگابایت فضای SSD
 • تا ۲ هسته
 • ۲۵۶ مگابایت حافظه RAM
 • هزینه راه اندازی رایگان
 • ترافیک نیم بها
 • دیتاسنتر هرمزنت و زیرساخت
 • لینوکس