تعرفه آموزش مجاری

سرور مجازی 150 نفره

برای دریافت اطلاعات بیشتر با پشتیبانی تماس بگیرید

590,000 تومان / سالانه
 • فضا : 100 گیگابایت SSD
 • تعداد کاربر همزمان : 1 الی 50 نفر
 • قابلیت اتصال از طریق مرورگر دارد
 • قابلیت اتصال از طریق اپلیکیشن دارد
 • قابلیت تایپ فارسی دارد
 • ساب دامنه و SSL رایگان دارد
 • تعداد جلسه همزمان نامحدود
 • قابلیت ضبط جلسات دارد
تعرفه آموزش مجاری

سرور مجازی 350 نفره

برای دریافت اطلاعات بیشتر با پشتیبانی تماس بگیرید

790,000 تومان / سالانه
 • فضا : 100 گیگابایت SSD
 • تعداد کاربر همزمان : 1 الی 50 نفر
 • قابلیت اتصال از طریق مرورگر دارد
 • قابلیت اتصال از طریق اپلیکیشن دارد
 • قابلیت تایپ فارسی دارد
 • ساب دامنه و SSL رایگان دارد
 • تعداد جلسه همزمان نامحدود
 • قابلیت ضبط جلسات دارد
تعرفه آموزش مجاری

سرور مجازی 650 نفره

برای دریافت اطلاعات بیشتر با پشتیبانی تماس بگیرید

990,000 تومان / سالانه
 • فضا : 100 گیگابایت SSD
 • تعداد کاربر همزمان : 1 الی 50 نفر
 • قابلیت اتصال از طریق مرورگر دارد
 • قابلیت اتصال از طریق اپلیکیشن دارد
 • قابلیت تایپ فارسی دارد
 • ساب دامنه و SSL رایگان دارد
 • تعداد جلسه همزمان نامحدود
 • قابلیت ضبط جلسات دارد